Telefon

| +48 501 710 297 | +48 728 590 480 |

Email

biuro@mobisauna.pl

MobiSuana.pl

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U „JANCZYŃSKI” Wojciech Janczyński, 32-031 Mogilany, Gaj, ul. Widokowa 16, NIP 673-172-99-31 REGON 120336508

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanie ofert marketingowych. Pani/ Pana dane osobowe zamieszczone w treści korespondencji nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim, bez Pana/Pani uprzedniej zgody.


Klauzula Bezpieczeństwa
Niniejsza korespondencja, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści objęte tajemnicą handlową oraz inne treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, odesłanie jej z powrotem wraz z załącznikami i usunięcie tego materiału z komputera oraz

Dane kontaktowe

+ 48 501 710 297

biuro@mobisauna.pl